Jest bliska

Druga niedziela Adwentu. Wielkimi krokami zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Szczególną uwagę warto zwrócić na Maryję. Dzisiaj bowiem przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Łk 1, 26-38

Pius IX ogłaszając dogmat o Niepokalanym Poczęciu stwierdził, że Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Ewangelia mówi nam, że anioł zwiastuje Maryi, że zostanie matką Bożego Syna. Boże macierzyństwo jest właśnie powodem, dla którego Bóg zachowuje Maryję całkowicie wolną od grzechu. Maryja przez całe swe życie pozostaje czysta i nieskalana. Jest pełna łaski. Bóg przygotował Maryję do misji, którą jej wyznaczył. Choć jest Ona wolna od grzechu, to nie jest wolna od ludzkich wątpliwości. Mimo, że całkowicie oddana Bogu, wierzy w wielkie dzieła dokonane przez Boga narodowi izraelskiemu, to jednak zadaje aniołowi pytanie “jak się to stanie?”. Jest Ona dzięki temu bliska każdemu człowiekowi. Staje się wzorem dla wierzących. Pokazuje, że może być silniejsza od ludzkich wątpliwości i niezrozumienia. Maryja wolna od grzechu staje się pomocą dla nas, pełnych pytań i nieufności. Zaufajmy więc Bogu i Maryi, a zobaczymy, co to są cuda.

 

kl. Paweł Pełka SDB

Więcej w tej kategorii: