Wyniki wyszukiwania dla:

Nowy rok pracy

Vivat Academia, Vivant Professores!!! 1 października 2022 roku nasza wspólnota seminaryjna
obchodziła uroczyste rozpoczęcie roku formacyjno – akademickiego 2022/2023.

Świętowanie rozpoczęliśmy w naszej kaplicy seminaryjnej Mszą świętą pod przewodnictwem ks. Inspektora Bartłomieja Polańskiego SDB. Następnie, w auli naszego seminarium chór Canticum pod dyrekcją pana dra Andrzeja Korzeniowskiego wykonał tradycyjnie pieśń Raduj się, Matko Polsko czyli Gaude Mater Polonia. Po tak wzniosłym rozpoczęciu, Rektor WSD TS ks. Adam Paszek SDB powitał zaproszonych gości. Byli obecni Inspektorzy z całej Polski: ks. Tadeusz Jarecki SDB z Warszawy, ks. Tadeusz Itrych SDB z Piły, ks. Bartłomiej Polański SDB z Wrocławia oraz gospodarz miejsca – ks. Marcin Kaznowski SDB. Ponadto, byli obecni księża, współbracia salezjanie, przedstawicielki sióstr salezjanek oraz sympatycy naszego seminarium.

Następnie, Rektor seminarium przedstawił sprawozdanie z zeszłorocznej działalności naszego seminarium. Zostało podkreślone, że  wśród wielu zaangażowań formacyjno – edukacyjno – duszpasterskich nie zostaliśmy obojętni na krzywdę ludzką i czynnie zaangażowaliśmy się w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie, między innymi przyjmując uchodźców pod swój dach. Następnie, wykładem inauguracyjnym pt.: Konsekracja miarą wychowania i edukacji siostra Prof. dr hab. Adelajda Sielepin wprowadziła nas w refleksję nad tym, iż dla zakonnika najważniejsza przecież jest miłość. Wyraża się ona na etapie formacji i edukacji właśnie przez posłuszne i pilne wypełnianie swoich studenckich zobowiązań, które mają nas przygotować do służby bliźnim.

Czas wystąpień podsumował i zakończył ks. Inspektor Marcin Kaznowski SDB, po czym Rektor WSD TS ks. Adam Paszek SDB oficjalnie ogłosił rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023. Podniosłość tej chwili podkreślił chór Canticum wykonując śpiew Radujmy się więc czyli Gaudeamus igitur, który już od wieków towarzyszy studentom w chwili rozpoczęcia kolejnego roku edukacji. Po tak obfitej oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na wspólnotowy posiłek.

Wieczorem zaś, nasze uroczystości zakończyliśmy Mszą świętą i spotkaniem z siostrami w Klasztorze Karmelitanek Bosych, z którymi przeżywaliśmy w tym dniu wspomnienie św. Teresy od dzieciątka Jezus. Oby tak dobrze rozpoczęty rok przyniósł błogosławione owoce w naszej formacji i naszym seminaryjnym dziele. Z nadzieją pokładaną w Bogu patrzymy w przyszłość i polecamy się waszej modlitwie!

Tekst i zdjęcia: kl. Maciej Cendrowski SDB

 

 


Podziel się tym wpisem: