Wyniki wyszukiwania dla:

«Канікули з Богом» czyli  «Wakacje z Bogiem»

Wakacje dla większości są czasem odpoczynku, zabawy i relaksu, ale dla salezjanów jest szczególną okazją bycia z Bogiem, ponieważ Salezjanin znajduje Boga w sposób szczególny w postaci dzieci i młodzieży.

Kilka słów o swoich wakacjach napisał dla Was znany i lubiany kl. Trung:

“«Канікули з Богом» czyli «Wakacje z Bogiem» to nazwa półkolonii dla dzieci i młodzieży, zorganizowanej przez salezjanów w Żytomierzu, na Ukrainie, w którym miałem okazję uczestniczyć. Półkolonie odbywały się z 05 do 30 lipca, na dwóch turnusach, z których każdy trwał przez 2 tygodnie. W każdym turnusie, oprócz organizatorów, kadry opiekunów i wolontariuszy, wzięło udział prawie 140 młodych osób w wieku 7 do 14 lat.

 

Mimo letniego upał, podczas półkolonii panował duch radości. Oprócz spędzenia czasu razem z przyjaciółmi, uczestnicy półkolonii mieli również okazję się uczyć nowych rzeczy podczas warsztatów. Dla niektórych najważniejszą wśród nowych rzeczy jest, jak sami mówią, nauczenie się wspólnej modlitwy, a zwłaszcza tej przed posiłkiem, inni cieszą się zabawą, tańcem i śpiewem. Dzięki radosnemu klimatowi wiele dzieci chciało uczestniczyć w obu turnusach, a wielu chętnych zgłosiłoby się pewnie i na trzeci, gdyby istniała taka możliwość.

Ciekawym jest, że miejscowi ludzi nazywają te półkolonię prowadzoną przez salezjanów «polskimi półkoloniami», ponieważ co roku przyjeżdża na nie salezjańscy wolontariusze z Polski. Spędzają oni czas razem z dziećmi, chętnych uczą języka polskiego i organizują zabawy dla nich. W tym roku w organizacji pomagały dwie grupy wolontariuszy z Polski. Byłem jednym z nich i jako Wietnamczyk żyjący i studiujący obecnie w Polsce też uczyłem dzieci polskiego. Mogę się pochwalić tym, że na koniec mojej lekcji dzieciaki potrafiły zaśpiewać „sto lat”.

Po pierwszym turnusie «Wakacji z Bogiem» musiałem opuścić grupę wolontariuszy i młodzież w Żytomierzu i udać się na drugą „akcję”, tzw.:  „Dekatlon”. Razem z młodzieżą siedzieliśmy cały tydzień w namiotach, w lesie. Codziennie uczestniczyliśmy na Mszy świętej, grach sportowych, a jednym z najważniejszych punktów było wieczorne ognisko ze wspólnym śpiewem.

Człowiek jako istota duchowa spełnia się tylko wtedy kiedy oddaje siebie dla kogoś. Po tych dwóch akcjach byłem zmęczony i niewyspany czuwaniem nad dziećmi i młodzieżą, ale czułem się bardzo szczęśliwy, ponieważ spędziłem ten czas nie sam, lecz z Bogiem.”

Salezjańskie lato trwa, kolejne akcje młodzieżowe dobiegają końca, wiele za nami i nie mało przed nami… Zakończyło się wiele turnusów oazy w inspektorii pilskiej skąd pozdrawiał między innymi dk. Dominik Kruszyński SDB. Odbyła się również ewangelizacja na Przystanku Jezus podczas festiwalu Pol’and’rock, w której brała udział również silna salezjańska ekipa. Ponadto wiele turnusów półkolonii i kolonii, wyjazdy dla animatorów, obozy sporotwe i górskie.

Jednak to nie wszystko! Wielu z nas ciągle działa z młodzieżą na różnych akcjach wakacyjnych. W Turynie trwa zjazd prenowicjatów Europy (kandydatów do Zgromadzenia Salezjańskiego n pierwszym etapie formacji), podczas którego prenowicjuszom z Polski towarzyszą współbracia z naszej wspólnoty: ks. Tadeusz Mietła SDB i dk. Krzysztof Wasiak SDB. Wciąż trwa Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna w której idzie m.in.: kl. Stanisław Karsznia SDB, a z nad morza, z kolonii, pozdrawia kl. Mateusz Buczek SDB. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, ale zapewniamy że to piękne i pracowite lato, dlatego wszyscy polecamy się pamięci modlitewnej.

Tekst: Trung Hung Nguyen SDB, Łukasz Wójcik SDB
Zdjęcia: dzięki uprzejmości Przystanek Jezus, a także Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieżowe Kamień, Trung Hung Nguyen SDB, dk. Dominik Kruszyński SDB, ks. Marcin Wosiek SDB, br. Izajasz Rafał Górniak OFM,

 


Podziel się tym wpisem: