Kadra wykładowców

ks. prof. dr hab. Biesaga Tadeusz SDB
(UPJPII w Krakowie) – bioetyka

ks. prof. dr hab. Gocko Jerzy SDB
(KUL w Lublinie) – teologia moralna

o. prof. dr hab. Kasprzak Dariusz OFMCap
(UPJPII w Krakowie) – patrologia

ks. prof. dr hab. Misiaszek Kazimierz SDB
(UKSW w Warszawie) – katechetyka

o. prof. dr hab. Napiórkowski Andrzej OSPPE
(UPJPII w Krakowie) – ekumenizm

ks. prof. dr hab. Orzeszyna Jan
(UPJPII w Krakowie) – teologia moralna

ks. prof. dr hab. Panuś Kazimierz
(UPJPII w Krakowie) – homiletyka

ks. prof. dr hab. Skorowski Henryk SDB
(UKSW w Warszawie) – katolicka nauka społeczna

ks. prof. dr hab. Stawniak Henryk SDB
(UKSW w Warszawie) – prawo kanoniczne

ks. dr hab. Chamarczuk Mariusz SDB
– katolicka nauka społeczna

ks. dr hab. Domaszk Arkadiusz SDB
(prof. UKSW w Warszawie) – prawo kanoniczne

ks. dr hab. Gilski Marek
(UPJPII w Krakowie) – chrystologia

ks. dr hab. Jędrzejewski Sylwester SDB
(UPJPII w Krakowie) – Pismo Święte

dr hab. Kita Marek
(prof. UPJPII w Krakowie) – teologia fundamentalna

ks. dr hab. Nowiński Janusz
(prof. UKSW w Warszawie) – sztuka sakralna

o. dr hab. Zawada Marian OCD
(Instytut Karmelitański w Krakowie) – teologia duchowości

ks. dr hab. Życiński Wojciech SDB
(prof. UPJPII w Krakowie) – teologia dogmatyczna

ks. dr Bieleń Robert SDB
– teologia pastoralna

ks. dr Cholewa Marcin
(UPJPII w Krakowie)– psychologia pastoralna

dr Drążyk Monika
– teologia dogmatyczna

o. dr Fryzeł Kazimierz CSsR
– teologia moralna

ks. dr Hańderek Jan SDB
– teologia duchowości

ks. dr Kaznowski Marcin SDB
– teologia dogmatyczna

ks. dr Kempiak Ryszard SDB
(PWT we Wrocławiu) – Pismo Święte

ks. dr Klimek Jan
(UPJPII w Krakowie) – teologia pastoralna

dr Korzeniowski Andrzej
(AM w Krakowie) – muzyka sakralna

ks. dr Krawczyk Wojciech SDB
– duchowość salezjańska

dr Krupka Aneta
– teologia dogmatyczna

ks. dr Mazur Roman SDB
(UPJPII w Krakowie) – Pismo Święte

dr Miduch Maria
– Pismo Święte

ks. dr Mieszczak Stanisław SCJ
(UPJPII w Krakowie) – liturgika

ks. dr Porosło Krzysztof
(UPJPII w Krakowie) – teologia dogmatyczna

o. dr Samiec Łukasz OFMConv.
– teologia dogmatyczna

ks. dr Solarski Przemysław SDB
– teologia moralna

ks. dr Sosnowski Piotr SDB
– homiletyka

ks. dr Witkowski Wojciech SDB
(KUL w Lublinie) – prawo kanoniczne

ks. dr Wołkiewicz Albert
(UPJPII w Krakowie) – katechetyka

mgr lic. Knecht – Macior Sabina
– język łaciński, język grecki

mgr Korpusiński Tomasz
(radca prawny) – prawo powszechne

o. mgr Sznyk Wojciech OP
– śpiew kościelny