Wyniki wyszukiwania dla:

Kadra wykładowców


Kadra wykładowców

ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB

– bioetyka

ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB

(KUL w Lublinie) – teologia moralna szczegółowa

ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ

(UKSW w Warszawie) – zagadnienia ekumeniczne

o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap.

(UPJPII w Krakowie) – patrologia

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB

(UKSW w Warszawie) – katechetyka fundamentalna

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE

(UPJPII w Krakowie) – ekumenizm

ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna 
(UPJPII w Krakowie) – teologia moralna

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś 

(UPJPII w Krakowie) – homiletyka

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB

(UKSW w Warszawie) – katolicka nauka społeczna

ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak SDB

(UKSW w Warszawie) – prawo kanoniczne

ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB

– katolicka nauka społeczna

o. dr hab. Marian Zawada OCD

(Instytut Karmelitański w Krakowie) – teologia duchowości

ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk SDB

(prof. UKSW w Warszawie) – prawo kanoniczne

ks. dr hab. Marek Gilski 
(UPJPII w Krakowie) – teologia dogmatyczna

ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB

(UPJPII w Krakowie) – Pismo Święte

dr hab. Marek Kita 
(prof. UPJPII w Krakowie) – teologia fundamentalna

ks. dr hab. Jan Klimek 
(UPJPII w Krakowie) – teologia pastoralna

ks. dr hab. Janusz Nowiński 
(prof. UKSW w Warszawie) – sztuka sakralna

o. dr hab. Marian Zawada OCD

(Instytut Karmelitański w Krakowie) – teologia duchowości

ks. dr Robert Bieleń SDB

– teologia pastoralna

ks. dr Marcin Cholewa 
(UPJPII w Krakowie)– psychologia pastoralna

ks. dr Dariusz Kozłowski SDB

– teologia dogmatyczna

ks. dr Ryszard Kempiak

– egzegeza Nowego Testamentu

ks. dr Kielian Andrzej

– teologia pastoralna

dr Dominika Chylińska

(UJ w Krakowie) – język angielski

dr Monika Drążyk 
– teologia dogmatyczna

o. dr Kazimierz Fryzeł CSsR

– teologia moralna

ks. dr Ryszard Kempiak SDB

(PWT we Wrocławiu) – Pismo Święte

dr Andrzej Korzeniowski 
(AM w Krakowie) – muzyka sakralna

ks. dr Wojciech Krawczyk SDB

– duchowość salezjańska

dr Aneta Krupka 
– teologia dogmatyczna

ks. dr Roman Mazur SDB

(UPJPII w Krakowie) – Pismo Święte,
j. grecki

dr Maria Miduch 
– Pismo Święte, j. hebrajski

ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ

(UPJPII w Krakowie) – liturgika

ks. dr Krzysztof Porosło 
(UPJPII w Krakowie) – teologia dogmatyczna

o. dr Łukasz Samiec OFMConv

– teologia dogmatyczna

ks. dr Przemysław Solarski SDB

– teologia moralna

ks. dr Piotr Sosnowski SDB

– homiletyka

ks. dr Adam Węgrzyn SDB

– egzegeza Nowego Testamentu

ks. dr Wojciech Witkowski SDB

(KUL w Lublinie) – prawo kanoniczne

ks. dr Albert Wołkiewicz 
(UPJPII w Krakowie) – katechetyka

mgr lic. Sabina Knecht – Macior 

– język łaciński, język grecki

s. mgr lic. Teresa Huspekova CSSH

(UPJPII w Krakowie) – teologia dogmatyczna

mgr lic. Anna Wolsza

(UJ w Krakowie) – język włoski

mgr Tomasz Korpusiński 
(radca prawny) – prawo powszechne

ks. mgr lic. Stanisław Oskwarek SDB

– teologia duchowości

ks. mgr lic. Franciszek Janyga SDB

– teologia pastoralna

o. mgr Wojciech Sznyk OP

– muzyka sakralna, chór i emisja głosu, śpiew