Wyniki wyszukiwania dla:

Kadra wykładowców


Kadra wykładowców

prof. dr hab. Biesaga Tadeusz SDB – bioetyka

prof. dr hab. Gocko Jerzy SDB (KUL w Lublinie) – teologia moralna – szczegółowa

prof. dr hab. Misiaszek Kazimierz SDB (UKSW w Warszawie) – katechetyka fundamentalna

prof. dr hab. Orzeszyna Jan (UPJPII w Krakowie) – teologia moralna

prof. dr hab. Skorowski Henryk SDB (UKSW w Warszawie) – Katolicka Nauka Społeczna

prof. dr hab. Stawniak Henryk SDB (UKSW w Warszawie) – prawo kanoniczne

prof. dr hab. Kasprzak Dariusz OFMCap. (UPJPII w Krakowie) – patrologia

dr hab. Kita Marek – teologia fundamentalna

dr hab. Chamarczuk Mariusz SDB – Katolicka Nauka Społeczna

dr hab. Domaszk Arkadiusz SDB, prof. UKSW w Warszawie – prawo kanoniczne

dr hab. Gilski Marek (UPJPII w Krakowie) – teologia dogmatyczna

dr hab. Jędrzejewski Sylwester SDB (UPJPII w Krakowie) – Pismo Święte

dr hab. Klimek Jan (UPJPII w Krakowie) – teologia pastoralna

dr hab. Nowiński Janusz, prof. UKSW w Warszawie – sztuka sakralna

dr hab. Zawada Marian OCD (Instytut Karmelitański w Krakowie) – teologia duchowości

dr Drążyk Monika – teologia dogmatyczna

dr Korzeniowski Andrzej (AM w Krakowie) – muzyka sakralna, chór

dr Miduch Maria – egzegeza Starego i Nowego Testamentu, j. hebrajski

dr Huspekova Teresa CSSH (UPJPII w Krakowie) – teologia dogmatyczna

dr Bieleń Robert SDB – teologia pastoralna (etyka życia rodzinnego)

dr Cholewa Marcin (UPJPII w Krakowie) – psychologia pastoralna

dr Kempiak Ryszard – egzegeza Nowego Testamentu

dr hab. Kielian Andrzej – teologia pastoralna

dr Mazur Roman SDB (UPJPII w Krakowie) – teologia biblijna

dr Mieszczak Stanisław SCJ (UPJPII w Krakowie) – liturgika

dr Solarski Przemysław SDB – teologia moralna

dr Sosnowski Piotr SDB – homiletyka

dr Wołkiewicz Albert (UPJPII w Krakowie)– katechetyka

dr Marchwicki Piotr – psychologia religii

mgr Korpusiński Tomasz (radca prawny) – prawo powszechne

mgr Sznyk Wojciech OP – muzyka sakralna, chór i emisja głosu, śpiewy diakońskie i kapłańskie

mgr lic. Knecht-Macior Sabina – język łaciński, język grecki

mgr lic. Janyga Franciszek SDB – teologia pastoralna

dr Jóźwik Magdalena – teologia dogmatyczna           

dr Klawikowski Zenon SDB – teologia duchowości

dr Kozłowski Dariusz SDB – zagadnienia ekumeniczne

dr Szpoton Szczepan CM – kierownictwo duchowe i spowiednictwo

mgr Wolsza Anna (UJ w Krakowie) –

dr Wróbel Paweł SDS – prawo kanoniczne