Wyniki wyszukiwania dla:

Duchowość salezjańska


Każdy z zakonów ma charakterystyczną dla siebie duchowość, czyli sposób przeżywania wiary, relacji z Bogiem. Jeżeli mówimy o duchowości salezjańskiej, to na pierwszy plan wybija się optymizm i radość. Podstawą radości salezjańskiej jest głoszenie Ewangelii, natomiast optymizm przejawia się w szukaniu dobra w każdym, spotkanym człowieku. Radość nie jest oczywiście wyłączną własnością salezjanów, dlatego tym, co najbardziej wyróżnia duchowość salezjańską będzie miłość duszpasterska, która wyraża się w trosce o młodzież. I nie jest to tylko coś czysto zewnętrznego, ta miłość stanowi sens życia salezjanina, a więc przenika każdy aspekt życia zarówno całego zgromadzenia, jak i każdego salezjanina z osobna.

friends-3614311_1280
Nasze instytucje