Wyniki wyszukiwania dla:

Biblioteka


library-488690_1920

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie

Ważną częścią naszego seminarium jest bogata biblioteka. Zbiory naszej seminaryjnej biblioteki obejmują szczególnie takie dyscypliny, jak filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, historia i teologia.

UWAGA

Biblioteka WSDTS jest biblioteką wewnętrzną, która ma za zadanie służyć przede wszystkim klerykom naszego seminarium. Mogą korzystać z niej także inni salezjanie. Nie prowadzi się ogólnodostępnego wypożyczania. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wypożyczanie międzybiblioteczne.


Katalog biblioteczny on-line

Kontakt e-mail: biblioteka.sdb@gmail.com