Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjanie


herb.beztła
Salezjanie Księdza Bosko (SDB) są w Kościele kleryckim instytutem zakonnym na prawach papieskich. Oficjalna nazwa brzmi Towarzystwo św. Franciszka Salezego.
To zgromadzenie czynne, poświęcające się pracy apostolskiej i misyjnej. Głównym polem działalności jest młodzież, zwłaszcza najuboższa i opuszczona. Dla jej dobra członkowie zgromadzenia angażują się w dzieła wychowawcze i pastoralne, takie jak oratoria, szkoły, bursy, ośrodki młodzieżowe i powołaniowe, domy wychowawcze, czy wydawnictwa.
0
Państwa
0
Domy
0
Salezjanie
Zgromadzenie zostało założone w XIX w. we Włoszech przez św. Jana Bosko, który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz ludzi młodych, wychowując ich na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan.
Kontynuując dzieło Księdza Bosko, jego duchowi synowie są wierni charyzmatowi, który im przekazał: „Być dla młodzieży znakiem miłości Boga”. Dlatego gdziekolwiek pracują, tam za kryterium swojej działalności przyjmują:
    • potrzeby młodzieży oraz środowisk ludowych;
    • pragnienie działania w jedności z Kościołem i w jego imieniu;
    • pragnienie budowania bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata w Chrystusie.
Nasze instytucje