Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjanie Współpracownicy


Świeccy salezjanie, czyli o Stowarzyszeniu Salezjanów Współpracowników

Congresso_Mondiale_2018

Dzieło księdza Bosko rozprzestrzeniało się bardzo dynamicznie. Obok salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki, Święty z Turynu założył Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich. Świętemu Janowi Bosko zależało, aby tworzyć środowiska wychowawcze, w którym wszyscy, żyjąc systemem prewencyjnym, dążą do świętości. Uważał on, że należy również zaangażować świeckich, którym zależy na dobru młodego człowieka. Ks. Bosko powołał do życia stowarzyszenie, w którym osoby świeckie składając przyrzeczenia i współpracują z salezjanami przez modlitwę, świadectwo życia i pracę na rzecz młodzieży. Założyciel w 1876 r. opracował Regulamin Współpracowników Salezjańskich, w którym pisze kim są członkowie Stowarzyszenia, jakie mają prawa i obowiązki.

Obecnie nie używamy już nazwy Współpracownicy Salezjańscy, lecz Salezjanie Współpracownicy, co świadczy o tym, że żyją oni tym samy posłannictwem, co salezjanie, ale jako osoby świeckie. Być Salezjaninem Współpracownikiem to znaczy żyć Ewangelią i uczestniczyć w posłannictwie Kościoła, w duchu św. Jana Bosko. Zadaniem osób, które wybierają taką drogę jest troska o wychowanie i zbawienie młodego człowieka. Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich wymaga złożenia przyrzeczeń, przez które członek zobowiązuje się do życia według ewangelicznego planu Stowarzyszenia. Współpracownik – „salezjanin w świecie” – „pragnie naśladować Jezusa Chrystusa, człowieka doskonałego, posłanego przez Ojca na służbę wobec ludzi i wobec świata”. W tym celu stara się w zwyczajnych warunkach życia realizować ewangeliczny ideał miłości Boga i bliźniego, przede wszystkim we własnej rodzinie, gdyż chrześcijańscy małżonkowie powinni być pierwszymi głosicielami wiary i wychowawcami, tworząc wraz z najbliższymi to, co Sobór Watykański II nazywa „Kościołem domowym”. Okres przygotowania do złożenia przyrzeczeń trwa ok 2 lat, w tym czasie kandydat poznaje osobę ks. Bosko, duchowość salezjańską, charyzmat salezjański oraz rozwija swoją wiarę.

Może się wydawać, ze Salezjanie Współpracownicy nie mają zbyt wielkiego pola manewru. Jednak jest inaczej. Powołanie to daje wiele możliwości. Najczęściej do Stowarzyszenia wstępują byli wychowankowie, pracownicy szkół i ośrodków salezjańskich, osoby zaangażowane przy parafiach i dziełach wychowawczych oraz ci, którzy zachwycili się osobą św. Jana Bosko i posłannictwem salezjańskim.