Wyniki wyszukiwania dla:

Bóg nam się narodził!

Chociaż nie możemy spotkać się osobiście i połamać ze sobą opłatkiem wigilijnym czy też zaśpiewać wspólnie kolęd, to jednak pragniemy przesłać pełne pokoju i ciepła życzenia bożonarodzeniowe. Życzymy więc wiary, która góry przenosi, nadziei życia wiecznego oraz miłości do Boga i bliźniego.

Niech też ten radosny okres świąt Bożego Narodzenia stanie się okazją do budowania jedności i pokoju w naszej wspólnocie Kościoła oraz w naszych rodzinach i środowiskach pracy. Życzmy sobie nawzajem by Narodzenie Zbawiciela było dla nas dobrą lekcją troski o życie i pobudziło nas do refleksji nad nienaruszalną godnością każdego człowieka, szczególnie tego bezbronnego oraz tego, który stracił już może radość ze Wcielenia Słowa Bożego i czuje się odrzucony. Oby właśnie te Święta rozpaliły nasze serca do niesienia Dobrej Nowiny każdemu, niezależnie od jego światopoglądu i przekonań oraz aby były dobrą okazją do dawania świadectwa radości z przyjścia na świat Odkupiciela.

Niech wszystkie dni Nowego Roku 2021 będą przepełnione Bożym błogosławieństwem i darami Ducha Świętego.

Wspólnota Salezjańska WSDTS w Krakowie

 

 Podziel się tym wpisem: