Wyniki wyszukiwania dla:

Czas rozpocząć kolejny rok

Uroczystą inauguracją rozpoczęliśmy kolejny rok formacyjny, w którym będziemy starali się pogłębiać naszą wiarę i rozwijać jako ludzie. Formacja w seminarium to przede wszystkim okres poszukiwań. Jest to czas szukania Pana Boga, przez modlitwę, ale również przez studia, czy życie wspólne.

Spotkanie z Eucharystycznym Jezusem przemienia nasze życie, dlatego też chcieliśmy rozpocząć kolejny rok od uroczystej Eucharystii. Naszej modlitwie przewodniczył ks. Vaclav Klement SDB, były radca generalny, który wizytuje Inspektorię Pilską i przy tej okazji odwiedził naszą wspólnotę w Krakowie. Podczas kazania ks. Vaclav wskazał, że bez pytań nie ma prawdziwej formacji. Jednym z nich jest: Czy jestem w drodze? Mówił, że jest to bardzo ważne pytanie, które nieustannie trzeba sobie zadawać, bo droga to podążanie za Jezusem. Wskazał również na świętych, którzy już zrealizowali swoją ziemską drogę, podążając za Jezusem jak na przykład ks. Bosko czy święta Teresa od Dzieciątka Jezus, którą wspominaliśmy w liturgii. Ks. Vaclav podkreślił jeszcze, że podziwiamy tych świętych, dlatego, że szli za Jezusem pokornie i odważnie.  

Po Mszy Świętej udaliśmy się na aulę, by kontynuować uroczystości. Rektor seminarium ks. Adam Paszek SDB przedstawił sprawozdanie z poprzedniego roku. Opowiedział o funkcjonowaniu seminarium w ubiegłym roku akademickim, o wyzwaniach stojącymi w związku z wykładami zdalnymi i o wydarzeniach w naszej wspólnocie, m.in.: przyjęciu posług akolitatu i lektoratu oraz święceniach diakonatu i prezbiteratu. Wspomniany został ks. Jan Wilkołek SDB, który zmarł w ubiegłym roku. Był on wieloletnim wykładowcą języka greckiego i łacińskiego w naszym seminarium. Ks. Jan został zapamiętany jako człowiek wielkiego ducha, który wprowadzał wiele radości do naszego życia wspólnego, a bez niego nasza wspólnota nie będzie już taka sama.  

Po sprawozdaniu rektora seminarium ks. dr hab. Robert Woźniak, profesor UPJPII wygłosił wykład inauguracyjny, który był zatytułowany: Dlaczego studiować teologię? Podczas wykładu ks. profesor w trzech punktach nakreślił problem. W pierwszym punkcie wskazał na studia teologiczne w historii i ich rozwój. W drugim nakreślił charakterystykę postmodernizmu. Stwierdził, że myślenie w dzisiejszych czasach charakteryzuje się antyintelektualizmem i woluntaryzmem. W ostatnim punkcie przedstawił, dlaczego warto studiować teologię i dlaczego jest to bardzo przydatne. Ks. profesor powiedział, że potrzeba, przywrócić prymat rozumowi po to by rozwijać się jako człowiek w pełni. Człowiek w dzisiejszych czasach, często stawia swoją wolność ponad wszystko, co powoduje, że dochodzi w nim do zgubienia – dezintegracji. Dlatego potrzeba nowej ewangelizacji, która powinna się charakteryzować racjonalnością. Nowa ewangelizacja ma przywrócić człowiekowi integralność, która pochodzi od Boga, który dał człowiekowi wolność i rozum. Tak, więc integralność jest przywracaniem człowiekowi obrazu Boga, na który On sam nas stworzył. 

Na koniec zostały odczytane życzenia skierowane do nas od sióstr inspektorek. Na rozpoczynający się czas nowego roku seminaryjnego ksiądz inspektor Marcin Kaznowski SDB życzy, aby nasz dom na Łosiówce był domem, w którym rozum nie śpi, ale stale pracuje nad poszukiwaniem prawdy, po to, aby demony spały w myśl przysłowia: „Gdzie rozum śpi, budzą się demony”. Wskazał również, że prawda rodzi się we dwoje, przez co ukazał wartość życia wspólnotowego. Po tych życzenia nastąpiły słowa ks. Rektora, który uznał rok akademicki za rozpoczęty, po czym nastąpił śpiew: Gaudeamus igitur. 

Ostatnim tradycyjnym punktem inaguracji było wyjście do klasztoru sióstr karmelitanek, w którym wspólnie modliliśmy się prosząc, za wstawiennictwem św. Teresy o błogosławieństwo Boże na kolejny rok studiowania i formacji. Po to by jak najlepiej wykorzystać czas, który dał nam Bóg, aby wzrastać w powołaniu salezjańskim. 

Tekst: kl. Robert Sierota SDB
Zdjęcia: kl. Michał Cebulski SDB


Podziel się tym wpisem: