Wyniki wyszukiwania dla:

Egzaminacyjne zmagania!

Gdy w samo południe z Kościoła Mariackiego po Krakowie rozbrzmiewała melodia „Hejnału”, w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego na Łosiówce salezjańscy diakoni przystępowali do najważniejszego egzaminu, kończącego studia teologiczne.

Egzamin „Ex Uniwersa Theologia”, bo to o nim mowa, to podsumowanie zdobytej podczas studiów teologicznych wiedzy. Studenci musieli się zmierzyć z czterema dziedzinami, a mianowicie: teologią fundamentalną, dogmatyczną, biblijną i moralną, a to wszystko przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzili: ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński, ks. dr hab. Marek Gilski, ks. dr Roman Mazur SDB, pan profesor UPJPII dr hab. Marek Kita i promotor prac magisterskich naszych diakonów ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB.

Ale to jeszcze nie koniec! Po pokonaniu czterech tez, przyszedł czas na przysłowiową „wisienkę na torcie”, którą była obrona pracy magisterskiej. Student przed komisją musiał odpowiedzieć na pytania związane z analizowanym tematem pracy dyplomowej.

I stało się! Diakoni: Adrian Arkita, Paweł Gulka, Damian Mackiewicz i Krzysztof Papierz pozytywnie zdali egzamin i otrzymali tytuł magistra teologii! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i nie tylko! Co warte wspomnienia, nowoupieczeni magistrzy wkroczyli już w czas bezpośredniego przygotowania do święceń prezbiteratu, czyli przeżywają swoje duchowe zmagania rekolekcyjne. Niech ten czas będzie bogaty w światło Ducha Świętego i Bożą obecność! Polecamy ich gorącej modlitwie!

Tekst: dk. Adrian Arkita SDB
Zdjęcia: dk. Piotr Leśnikowski SDB


Podziel się tym wpisem: