Wyniki wyszukiwania dla:

Jubileusz ks. Jana Krawca

Ksiądz Jan Krawiec obchodzi dziś żelazny jubileusz święceń prezbiteratu. To już 65 lat pracy i posługi kapłańskiej w Zgromadzeniu Salezjańskim.

Ksiądz Jan przewodniczył porannej Mszy świętej, podczas której dziękowaliśmy Bogu za dar jego powołania. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Adam Paszek – rektor naszego seminarium. Ksiądz Adam powiedział, że dzisiejszy fragment z Ewangelii bardzo dobrze wpisuje się w jubileusz ks. Jana, bo tak jak dobre drzewo poznaje się po owocach, tak możemy poznać w tych wszystkich latach posługi kapłańskiej księdza Jana działanie Boga.

Jubilat, jak sam wspomina, sam nie wie, kiedy to tak szybko wszystko minęło. Na salezjańską drogę wkroczył w wieku piętnastu lat, kiedy to w 1946 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Marszałkach. 15 lat wychowywał się w domu rodzinnym, a następne 76 lat w domach salezjańskich. Ksiądz Jan po zakończonej Mszy, raz jeszcze podziękował Bogu za dar powołania, nieżyjącym już rodzicom za dar wychowania w wierze, przełożonym za dar wychowania salezjańskiego i współbraciom za obecność i modlitwę. Dodatkowo, zachęcił nas wszystkich, byśmy dobrze spędzili czas na nauce i modlitwie, bo to bardzo ważne, by wykorzystać te warunki, które mamy. 

Jubilatowi jeszcze raz życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia i potrzebnych łask.


Podziel się tym wpisem: