Wyniki wyszukiwania dla:

KDS i pożegnanie diakonów

W ubiegły weekend dwie wspólnoty (filozoficzna i teologiczna) odprawiały Kwartalny Dzień Skupienia oraz uczestniczyły w wieczorku pożegnalnym współbraci diakonów.

W piątek po obiedzie wyjechaliśmy do Kopca k. Częstochowy, aby przeżyć co miesięczny czas skupienia, który zalecał nam ks. Bosko. Każdy z nas jest związany z tą miejscowością, bowiem tam każdy z salezjanów zaczynał swoją drogę formacji w nowicjacie. Nie zabrakło przy tym okazji do miłych wspomnień i przypomnienia sobie o różnych sytuacjach, które miały tam miejsce.

Wieczorną konferencję powiedział dla nas ks. Jerzy Mikuła – mistrz nowicjatu. Konferencja dotyczyła ubóstwa – zarówno materialnego jak i duchowego. Po konferencji mieliśmy czas na adorację i okazję do spowiedzi świętej. Odmówiliśmy również ćwiczenia dobrej śmierci. Z Kopca wyjechaliśmy po jutrzni i kawie, aby drugą część dnia skupienia spędzić u stóp Jasnej Góry. Osobista modlitwa, konferencja na temat sanktuarium, które jest nazywane „Duchową Stolicą Polski” oraz Msza Święta pod przewodnictwem ks. rektora Adama Paszka zakończyły nasz czas skupienia.

Następnego dnia wieczorem miał dla nas bardzo bardzo radosny, ale zarazem smutny czas, gdyż nastąpiło pożegnanie diakonów. Z tej okazji została u nas w domu zwołana Kapituła Inspektorialna Specjalna, której zadaniem było poznać plan na przyszłość zgromadzenia, gdyby nasi diakoni byli dyrektorami pewnych wspólnot. Nie zabrakło bardzo kreatywnych pomysłów na pracę w charyzmacie salezjańskim. Sama kapituła była bardzo dynamiczna i spowodowała wiele niezapowiedzianych zwrotów akcji takich jak przybycie nowego prelegenta kapitulnego i nominacja nowego inspektora. Pod koniec wieczoru ksiądz dyrektor podziękował diakonom za czas spędzony w Krakowie i życzył błogosławieństwa Bożego w miejscu ich praktyk diakońskich.

Obecnie trwamy w nowennie do Uroczystości Księdza Bosko i przygotowujemy się do sesji zimowej, aby z bardzo dobrymi ocenami ukończyć ten semestr. Polecamy się waszym modlitwom.

Zdjęcie: kl. Bwalya Kasonde SDB

 


Podziel się tym wpisem: