Wyniki wyszukiwania dla:

Na zawsze…

Ten dzień na pewno zostanie zapamiętany przez Michała, Dominika i Łukasza. Od 1 maja salezjańska Polska może się cieszyć się trzema salezjanami, który złożyli swoja profesje wieczystą w Zgromadzeniu Salezjańskim, którzy Bogu, ks. Bosko i młodzieży powiedzieli na zawsze „tak”.

W czasie Eucharystii pod przewodnictwem, księdza inspektora Marcina Kaznowskiego 3 młodych salezjanów: Dominik Iwański SDB z Bydgoszczy (Inspektoria Pilska), Michał Cebulski SDB z Chorzowa i Łukasz Wójcik SDB z Krakowa (obaj Inspektoria krakowska), złożyło – w obecności współbraci, rodziny, przyjaciół i przedstawicieli młodzieży – uroczystą profesję wieczystą. Potwierdzili tym aktem, że chcą być synami Ks. Bosko do końca życia.

„Tego dnia nie zmienia nic, ale zmienia się wszystko” – powiedział na rozpoczęcie ks. Inspektor. Nasi bracia choć Salezjanami byli już wcześniej, bo od czasów pierwszych ślubów zakonnych, to podczas ślubów wieczystych Kościół – Zgromadzenie Salezjańskie oficjalnie, uroczyście i publicznie ogłosił, że przyjmuje ich już na zawsze. Oni z kolei wyznali, że ich decyzja jest podjęta i wiążąca „na wieki”. Pracowali w winnicy salezjańskiej już ładnych parę lat, ale teraz zostali ostateczni wszczepieni w krzew winny, którą jest sam Jezus.

W czasie homilli ksiądz inspektor, odwołując się do Dziejów Apostolskich, podkreślił dwie drogi, którymi powinni kroczyć święci salezjanie. Do Boga i do pogan. Do Boga bo to On jest fundamentem życia zakonnego Salezjanów ks. Bosko, do pogan – bo Ci biblijni symbolizować mogą wszystkich tych, którzy są na obrzeżach Kościoła i może sami nigdy do Niego nie przyjdą. To właśnie do nich, do tych młodych, bardziej lub mniej pogubionych, są posłani synowie ks. Bosko.

Dziękujmy Bogu za dar ich powołania i prośmy dobrego Ojca o wytrwałość i wierność  powołaniu.

Tekst: Łukasz Grzenia SDB
Zdjęcia: Dominik Kruszyński SDB

 

 


Podziel się tym wpisem: