Wyniki wyszukiwania dla:

Obecność „salezjańskim sakramentem”

W naszym Zgromadzeniu jest taki czas, w którym salezjanie na kilka dni „zawieszają” swoje obowiązki i zjeżdżają się w jedno miejsce. Co się wtedy dzieje?

Regularnie, co trzy lata, w każdej salezjańskiej Inspektorii powinna odbyć się Kapituła. Kapituła jest uprzywilejowanym wydarzeniem, w którym biorą udział członkowie całej Rodziny Salezjańskiej. Jest to czas weryfikacji i oceny naszej działalności. Oczywiście, nie jest możliwe, aby wszyscy współbracia wzięli udział w obradach, dlatego do obecności są zobligowani przełożeni wspólnot i wybrani delegaci. Tak jak poprzednio, Kapituła odbyła się w naszym seminarium.

OBECNOŚĆ „salezjańskim sakramentem” to hasło tegorocznego spotkania, które oddaje cały jego charakter. Podczas tych czterech dni, salezjanie zastanawiali się jak wzmocnić swoją obecność pośród ludzi młodych i jak pogłębić swoją salezjańską tożsamość, dlatego m. in. zostały przedstawione wyniki ankiety wypełnianej na przestrzeni kilku miesięcy w różnych wspólnotach, zarówno przez współbraci jak i świeckich. Również, w tym czasie, głos zabierali przedstawiciele różnych grup i zaproszeni goście. Ponadto, zebrani poświęcili dużo czasu kwestiom związanym z pomocą Ukrainie; „Ojcowie Kapitulni” połączyli się z bp. Witalisem Krzywickim SDB, który jest biskupem diecezji kijowsko-żytomierskiej. Biskup Witalis w obliczu wojny nie opuścił Ukrainy.

Ostatni dzień Kapituły został poświęcony naszym szkołom oraz parafiom. Ks. Zygmunt Kostka i ks. Kazimierz Drozd zachęcali, by wychodzić poza granice naszych schematów, które wypracowaliśmy przez wiele lat.

Wierzymy, że w tym wszystkim działa Duch Świętym i pomoże nam wyciągnąć odpowiednie wnioski, które potem wprowadzimy w życie.

 


Podziel się tym wpisem: