Wyniki wyszukiwania dla:

Oto ja poślij mnie!

Te słowa z Księgi proroka Izajasza rozbrzmiewały w sercach kandydatów do święceń kapłańskich. Trzy miejscowości: Kraków, Bytom i Różanystok. Co wspólnego łączy te miejsca? Otóż to właśnie w nich, 22 maja, Zgromadzenie Salezjańskie poszerzyło się o pięciu nowych kapłanów, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu w swoich rodzimych inspektoriach.

Podobnie jak w latach ubiegłych maj jest w naszym seminarium „gorącym” czasem. Nie tylko ze względu na rosnącą temperaturę, ale przede wszystkim na przygotowania do najważniejszych życiowych decyzji wielu młodych salezjanów z „Łosiówki”. Najpierw śluby wieczyste, później święcenia diakonatu a teraz zwieńczenie całej formacji seminaryjnej, czyli święcenia prezbiteratu. W Krakowie w kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach święcenia z rąk ks. bp. Damiana Muskusa OFM przyjął dk. Krzysztof Papierz.

W Bytomiu ks. bp Andrzej Iwanecki udzielił święceń dk. Pawłowi Gulce.

 

W Różanymstoku, w sanktuarium maryjnym, święcenia przyjęli: dk. Adrian Arkita, dk. Łukasz Dumiński (studia teologiczne w Rzymie) oraz dk. Damian Mackiewicz, którzy otrzymali sakrament kapłaństwa z rąk ks. abp. Tadeusza Wojdy SAC.

Na każdą z tych uroczystości przybyli zaproszeni goście: rodziny nowo wyświęconych, bliscy i przyjaciele, współbracia salezjanie oraz delegacje młodzieży z salezjańskich placówek. Byli obecni również przedstawiciele naszej wspólnoty zarówno współbracia młodsi jak i seminaryjni formatorzy.

Następnego dnia wszyscy Neoprezbiterzy w swoich rodzinnych parafiach odprawili Msze prymicyjne. Jako wspólnota teologiczna dziękujemy Bogu za dar nowych szafarzy sakramentów świętych oraz życzymy, aby ich kapłańska posługa była naznaczona miłością i ofiarnością w służbie całego Kościoła i Zgromadzenia Salezjańskiego.

Tekst: Stanisław Karsznia SDB
Zdjęcia: Fb/Salezjanie Inspektoria Warszawska; Dominik Kruszyński SDB; ks. Marcin Wosiek SDB

 


Podziel się tym wpisem: