Wyniki wyszukiwania dla:

Pierwsza Msza

Pierwsza Msza święta odprawiana przez nowo wyświęconego kapłana (neoprezbitera) nazywana jest Mszą świętą prymicyjną. Zazwyczaj neoprezbiter odprawia taką Mszę dzień po święceniach w swojej rodzinnej parafii. Tradycyjnie, nasi współbracia odprawili również Mszę świętą prymicyjną w naszej wspólnocie.

W czwartek pierwszego czerwca trzynastu salezjanów odprawiło Mszę świętą prymicyjną w kaplicy przy naszym seminarium. Najświętszej Ofierze przewodniczył ks. Robert Sierota SDB, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Marek Gilski. Kaznodzieja zwrócił uwagę na 3 ważne rzeczy w życiu Jezusa, które możemy, a wręcz powinniśmy naśladować. Po pierwsze, modlitwa. Skoro sam Jezus tak dużo się modlił, to i my przede wszystkim powinniśmy się modlić. Niech życie chrześcijanina będzie wypełnione modlitwą, a tym bardziej kapłana. Po drugie, wspólnota. Jezus powołał wspólnotę apostołów. Ta wspólnota w czasie największej próby zawiodła, a mimo wszystko Jezus nigdy nikomu tego nie wypomniał po swoim zmartwychwstaniu. Wszyscy tworzymy wspólnotę Kościoła, trwajmy w niej i bądźmy wyrozumiali. Po trzecie, cierpienie. Jezus w ostatnich godzinach życia, kiedy wydawało się, że nic nie może zrobić, nawrócił wielu. Pokazuje nam to przykład Dobrego Łotra czy Setnika, który stwierdził, że ten prawdziwie był Synem Bożym. Tak samo w naszym życiu, kiedy czujemy, że jesteśmy bezradni wobec cierpienia i trudnych doświadczeń, one mogą zaowocować.

Całej uroczystości towarzyszył śpiew chóru Canticum oraz diakonii muzycznej ze wspólnoty Ziemia Boga.

Na koniec Mszy świętej neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosławieństwa. To błogosławieństwo ma szczególną wartość, ponieważ wraz z jego przyjęciem można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, do których należą: bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej oraz odmówienie dowolnej modlitwy w intencji Ojca świętego.

Księżom: Michałowi Cebulskiemu, Mateuszowi Papierzowi, Łukaszowi Wójcikowi, Jackowi Banasiukowi, Dawidowi Jakubiakowi, Stanisławowi Karszni, Danowi Macholi, Pawłowi Potędze, Robertowi Sierocie, Bartoszowi Balcerzakowi, Mateuszowi Buczkowi, Pawłowi Lehmannowi oraz Arkadiuszowi Żydziakowi życzymy wielu łask Bożych i gorliwości w pracy duszpasterskiej. Polecamy naszych współbraci salezjanów modlitwie.

 


Podziel się tym wpisem: