Wyniki wyszukiwania dla:

“Przygotowanie do śmierci”

“Naszą wolę nawracania się odnawiamy w comiesięcznym dniu skupienia i w dorocznych rekolekcjach. Są to chwile duchowego odrodzenia, które Ksiądz Bosko uważał za część podstawową i syntezę wszystkich praktyk pobożności. Dają one wspólnocie i każdemu salezjaninowi szczególną sposobność słuchania Słowa Bożego, rozpoznawania woli Boga i oczyszczania serca.” (Konstytucje salezjańskie; art. 91)

W poniedziałek, 9 listopada 2020 roku, odbył się miesięczny dzień skupienia wspólnoty seminaryjnej. Słowo do braci salezjanów wygłosił Wikariusz księdza Inspektora, ks. Zygmunt Kostka sdb.

Na początku skupienia, ksiądz Wikariusz nakreślił kontekst wydarzeń jakie ostatnio miały miejsce we wspólnotach salezjańskich, a mianowicie w śmierć kilku naszych współbraci. Dzień skupienia, jak wcześniej zwykło się mówić, jest Ćwiczeniem dobrej śmierci; czasem przygotowania do odejścia z tego świata, aby “z poddaniem i dobrowolnie przyjąć wszelki rodzaj śmierci jaki Pan zesłać raczy, wraz z towarzyszącymi jej dolegliwościami, utrapieniami i boleściami” (Modlitwy ćwiczenia dobrej śmieci, Akt pogodzenia się ze śmiercią). Ksiądz Wikariusz zauważył, że czas który przeżywamy jest testem naszej wiary, a doświadczenie choroby, przez które wielu współbraci ze wspólnoty seminaryjnej przeszło, albo dalej boryka się, jest wezwaniem by jeszcze bardziej i w sposób autentyczny powrócić do Boga.  Śmierć, czy to współbraci, krewnych czy znajomych, pokazuje drogę jaka prowadzi ze śmierci do życia; jest przypomnieniem, jak zauważył ks. Kostka, że każdy czyn lub cierpienie jest cząstką, która uczestniczy w Paschalnym misterium Chrystusa.

Po wygłoszonej konferencji była możliwość spotkania osobistego na modlitwie z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie ołtarza oraz by zweryfikować swój Osobisty program życia. Zwieńczeniem były modlitwy Ćwiczenia dobrej śmierci oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza Wikariusza.

Czas ćwiczeń duchowych, po raz kolejny stał się momentem spotkania człowieka z miłosiernym Bogiem, czasem nawrócenia i weryfikacji życia, czasem dostrzeżenia upadków i powstania, a w konsekwencji czasem dopuszczenia do siebie myśli, że muszę przegrać by wygrał Chrystus.

Tekst: Krystian Lipiński SDB
Zdjęcia: Dominik Kruszyński SDB


Podziel się tym wpisem: