Wyniki wyszukiwania dla:

Sympozja

Kończy się pierwszy semestr studiów. To dobry czas na podsumowanie naukowych osiągnięć. Te w formie egzaminów czekają nas w najbliższych tygodniach (już teraz prosimy o modlitwę). Warto również wspomnieć o sympozjach naukowych, w których wzięliśmy udział w trakcie mijającego półrocza.

W połowie października dwóch kleryków z naszej wspólnoty udało się do salezjańskiego seminarium w Lądzie nad Wartą, gdzie odbyło się sympozjum liturgiczne. Temat sympozjum brzmiał „Aby lepiej rozumieć i przeżywać Dzień Pański”. W czasie wykładów, niedziela została omówiona przez pryzmat Pisma św., psychologii oraz wyzwań duszpasterskich. Wydaje się, że dziś Dzień Pański zatracił swoje znaczenie. Stal się on bardzo zwyczajny, często nie różniącym się od pozostałych. Stwórca dał nam ten dzień jako dar, czas na modlitwę oraz czas dla bliskich. Ten pierwszy dzień tygodnia ma być dniem odpoczynku i refleksji. Bardzo ciekawy był wykład, w czasie którego zostały omówione psychologiczne aspekty świętowania; ukazał on jakie korzyści płyną z przestrzegania trzeciego przykazania. Prelegentami byli: ks. bp Adam Bałabuch, ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, ks. dr hab. Erwin Mateja, ks. dr Dariusz Buksik oraz ks. dr Radosław Błaszczyk.  Oprócz bogatych w treść wykładów uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii oraz obiedzie.

Dnia 21 listopada 2019r., odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Biblijne „Duch mówi – Kościół słucha”, zorganizowane przez Instytut Nauk Biblijnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wygłoszone referaty były doskonałą okazją, aby na nowo przypomnieć sobie postać Ducha Świętego i Jego znaczenie, tak dla całego Kościoła, jak i poszczególnych Jego członków. Jak niegdyś Duch Święty przemawiał do Kościoła, kierował nim, prowadził apostołów i pierwszych chrześcijan, tak również i dziś chce działać w nas i przez nas. Pozwolić się prowadzić, być czułym na najdrobniejsze natchnienia Ducha Św. i wiernie odpowiadać na nie, jest kwintesencją życia duchowego.

Byliśmy również obecni, 22 listopada 2019 r., na IX sympozjum resocjalizacyjnym w Trzcińcu, które to było okazją do refleksji na temat „Problemów suicydalnych i opieki psychiatrycznej młodzieży”. Wystąpienia ekspertów różnych dziedzin stanowiły doskonały materiał do dyskusji oraz dały możliwość wdrożenia konkretnych rozwiązań w praktykę opieki nad młodzieżą. Nie zabrakło trudnych faktów i danych, które mówiły o niskim poziomie dostępności psychiatrów dziecięcych w Polsce. Co więcej, wykazano, że młodzież, która takiej opieki wymaga, jest często ofiarą doświadczeń ponad ich siły. Charakterystyką trzcinieckich sympozjum jest obecność teoretyków i praktyków resocjalizacji. To połączenie pozwala uzyskać całościowy obraz zagadnienia oraz wypracować własne stanowisko. A wszystko to dla dobra młodych ludzi.

Co roku Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje sympozjum metafizyczne. W tegorocznej edycji, która odbyła się 5 grudnia 2019 r. tematyka dotyczyła antropologii i współczesnych debat na jej temat. Odpowiedzenie na pytanie „kim jest człowiek” w kontekście zmieniających się czasów i wyzwań z nimi związanych, wbrew pozorom nie jest proste. Dwóch współbraci z naszej wspólnoty uczestniczyło w owych rozważaniach. Warto jest pofilozofować o człowieku i w ten sposób przygotowywać się do różnych dyskusji, które nieraz zdarzają się spontanicznie i odbywają już mniej formalnie.

 

red. Michał Cebulski SDB


Podziel się tym wpisem: