Wyniki wyszukiwania dla:

Z perspektywy ołtarza.

Z wielu perspektyw można było uczestniczyć w tej uroczystości. Z perspektywy przewodniczącego liturgii, z perspektywy zwykłego parafianina, który zawsze przychodzi na 11:00 w niedzielę do kościoła, z perspektywy zaproszonych gości, z perspektywy bohaterów tej uroczystości oraz z perspektywy ołtarza – czyli mojej perspektywy.

Cóż to za uroczystość? Były to śluby wieczyste moich czterech współbraci: Pawła, Roberta, Dawida i Dana. Uroczystość odbyła się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumii. Zwykła 13 niedziela w ciągu roku nabrała zupełnie innego charakteru. Mszy przewodniczył Ksiądz Inspektor Inspektorii Pilskiej, Ks. Tadeusz Itrych SDB, zebrani na niej byli współbracia salezjanie, młodzież, rodziny profesów wieczystych oraz parafianie rumskiego sanktuarium. Wszystkich zebranych przywitał Ksiądz Wikariusz Księdza Inspektora, Ks. Adam Popławski SDB.

Cały obrzęd ślubów zaczął się po odczytanej niedzielnej Ewangelii. Ks. Tadeusz Mietła SDB jako przedstawiciel seminaryjnych formatorów przedstawił kandydatów, po czym ks. Inspektor wygłosił homilię. Słowo oparł na Ewangelii o uzdrowionej córce Jaira. Zaznaczył kluczowe zdanie z tej Ewangelii – „Nie bój się, wierz tylko” – które według niego jest skierowane przede wszystkim do profesów wieczystych. Po homilii odbyła się najważniejsza część obrzędu ślubów wieczystych. Po dialogu przełożonego i profesów i litanii do wszystkich świętych, kandydaci do ślubów otrzymali od swoich starszych kolegów diakonów zapalone świece i po kolei mogliśmy słuchać ich ślubowania, które składali na ręce Ks. Inspektora. Po złożeniu przez nich ślubów zakonnych nastąpiła modlitwa konsekracyjna. Dla mnie najbardziej przejmujące są słowa: „Pokornie prosimy, ześlij z nieba Ducha Świętego na tych, którzy żywą wiarą przyjęli słowa Chrystusa. Wzmocnij ich umysły, a życie upodobnij do nauki Ewangelii”.

Kiedy nowi profesi wieczyści otrzymali krzyże z wizerunkiem Dobrego Pasterza, nastąpiła dalsza Eucharystia, która oprócz dziękczynienia za Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, była również dziękczynieniem za nowych profesów wieczystych.

Po Eucharystii Dan, Robert, Dawid i Paweł zaprosili wszystkich na obiad i wspólne świętowanie ich uroczystości. Jeżeli dotarłeś młody człowieku do tego momentu artykułu, i czytając go choć trochę poruszyło się w tobie serce, to wiedz, że Pan Jezus może Cię chcieć w Zgromadzeniu Salezjańskim. Pamiętaj: „Nie bój się, wierz tylko”.

Tekst: Bartosz Balcerzak SDB


Podziel się tym wpisem: