Wyniki wyszukiwania dla:

Zmiana warty

„Gdyby mianowicie w licznej gromadzie każdy z jej członków starał się tylko o to, co jemu (osobiście) potrzebne, gromada rozproszyłaby się w różnych kierunkach” tak pisze św. Tomasz z Akwinu. W Krakowie żyjemy w tak dużej społeczności kleryckiej, że często dobro wspólnoty może się zagubić. Dlatego co roku wybieramy przedstawicieli seminarium, którzy dbają o dobro całej wspólnoty.

W tym roku wybory władz kleryckich odbyły się 16 września. Każdy z dziekanów został wybrany przez większość głosów w tajnych wyborach. I tak głównym dziekanem został kl. Grzegorz Chmieliński SDB. Wice – dziekanem kl. Krzysztof Wasiak SDB, a dziekanem liturgicznym kl. Grzegorz Kurpias SDB.

Każda z tych funkcji niesie ze sobą pewne zobowiązania, które pomagają nam dobrze funkcjonować w seminarium. Krótko mówiąc wspomniani wyżej współbracia będą odpowiedzialni za animowanie życia naszej wspólnoty w aspekcie podziału obowiązków, organizacji różnych wewnętrznych wydarzeń oraz planowania i przygotowywania liturgii. Brzmi poważnie i skomplikowanie, ale pierwszym i najważniejszym zobowiązaniem jest, bycie wśród współbraci jako ten, który służy. (por. Łk 22, 26-27)

Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa! Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.

Dlatego, życzymy nowo wybranym dziekanom wielu pomysłów, cierpliwości, darów Ducha Świętego, a także odnalezienia się w tak ważnej roli.

Tekst: kl. Dawid Wilkos SDB
Zdjęcie: kl. Dominik Kruszyński SDB


Podziel się tym wpisem: