Wyniki wyszukiwania dla:

Życie się nam objawiło!

„To wam oznajmiamy, co było od początku,
cośmy usłyszeli o Słowie życia,
co ujrzeliśmy własnymi oczami,
na co patrzyliśmy
i czego dotykały nasze ręce –
bo życie objawiło się”.

1J 1, 2a

„Życie objawiło się…”

W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa odkrywamy niezmierzony dynamizm Bożej Miłości, która w Swej agonii wydaje na martwe łono świata Życie w jego największej pełni, w głębokiej witalności, przełamującej chłód wielkopiątkowego popołudnia. Bóg ukrzyżowany, Bóg zlekceważony, Bóg brutalnie zamordowany jest definitywnie najbliższy człowiekowi. Boskie cierpienie nie zamyka jednak Jezusa w Nim samym. W Nim życie trawi śmierć, miłość trawi nienawiść, obecność trawi odrzucenie. Dobrowolna śmierć Jezusa pochłonęła nasz wyrok śmierci.

Czas tego Świętego Triduum jest zaproszeniem do podążania drogą Jezusa, by tak jak On wyjść poza samo cierpienie, by życie Zmartwychwstałego „objawiło się w nas”.

Niech światło i świeżość poranka niedzieli Zmartwychwstania napełnią serca tą samą radością i dynamizmem jaki odkrywamy w słowach Pierwszego Listu św. Jana.

Niech Pan uzdolni nasze uszy, byśmy mogli „usłyszeć Słowa życia”, niech pozwoli patrzeć na Siebie naszymi oczyma, niech da nam się dotknąć – by Jego życie objawiło się w nas.

 

Z modlitwą

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego
Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie

 

Życzenia do pobrania

 


Podziel się tym wpisem: